© Ulrica Sundqvist (fotograf Johan Gunséus, Umeå, www.gunseus.com)

tisdag 15 maj 2012

Björksav och träenergi


Blev inspirerad av min syster Emma som samlade björksav för att dricka. När jag kände in savens helande förmåga förstod jag att detta måste jag också göra för att stärka min hälsa och mina energier med den fantastiska kraft som saven innehåller. Det viktigaste då man gör det är att man hittar en björk med frisk och stark energi och som vill hjälpa en med att dela med sig av sin sav. Glöm inte att ge något tillbaka för det fantastiska som får. På denna sida kan ni läsa om hur man går tillväga för att tappa sav http://www.cybis.se/craft/birch/tappning.htm

Min syster har i helgen också lärt min son att slå på träden med pinnar för att få ur sig frustration och ilska. Jag har alltid sagt till honom att man slår inte eller gör illa någon person eller något i naturen. Min syster som läser TCM medicin berättade att träden gärna hjälper människor med detta så man inte går ut och blir destruktiv i sin omvärld på ett mycket värre sätt. Trä inom kinesisk medicin står för känslan ilska och trä energin hör samman med våren. Därför är de så tåliga och mottagande av dessa känslor och hjälper en gärna att frigöra och balansera denna kraft. Men även i detta fall är det viktigt att fråga trädet först innan man börjar slå, så man verkligen vet att det är ok att gå loss på det.
Så ut och ta kontakt med trädens energi och kraft!
”Björksav är den sav som utvinns ur björkträd. Savtappning är en gammal svensk tradition som har kommit till stor användning under 1700- och 1800-hundratalet. Även i Finland och de östeuropeiska länderna förekommer savtappning för olika ändamål, förekommer troligen i många fler länder där björken är vanlig. Björksaven var för ett viktigt vitamintillskott på vårvintern, även boskapen har fått björksav att dricka. Tappning av björksav ingår inte i allemansrätten, tappning av sav förr i tiden var kvinnors och barns arbete.Björksaven innehåller främst kalium, kalcium, och magnesium, samt att sockerarten i saven är mest fruktos och glukos, totalt 2-3 procent sockerarter. Äppelsyra är den viktigaste syran i björksav varifrån den får sin syrliga smak.Björksaven har haft en stor betydelse i den folkliga medicinen mot olika åkommor, såsom bot för lungsjukdomar, förkylningar, kolikoch njursten, samt olika bristsjukdomar såsom skörbjugg. Linné ansåg att saven var en bra hostmedicin och ett utmärkt laxermedel. Tidigare forskningsrön från Lunds universitet har påvisat att savens naturliga beståndsdelar motverkar cancer[1].”  Wikipedia

Ljus och kärlek!  /Ulrica

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar