© Ulrica Sundqvist (fotograf Johan Gunséus, Umeå, www.gunseus.com)

tisdag 22 maj 2012

En kyrka i förändring?
Suttit i kväll och sett på reprisen av prinsessdopet. Det mest överraskande på hela cermonin var det enormt vackra och kärleksfulla tal som ärkebiskop Anders Wejryd höll till kronprinsessan och prinsen. Jag har under hela mitt liv känt sånt motstånd till det kristna samfundet. För varje gång man varit i kyrkan under olika händelser, har predikan endast handlat om, att den kristna läran varit det sanna. Även har det varit så mycket av hot och skuld i det skrivna ordet när man talat om Gud och varför människor skall vända sig till det stödet. Det är inget jag känt igen Gud i och därför inget jag velat stödja eller vara en del av. Nu pratade han om Gud som den stora kärleken och att vi alla oavsett vilken tro vi tillhör är förenade under samma Gud. Kanske de pratat om det förut också men detta var annorlunda, det var ett sånt kärleksfullt tal och man kände att han pratade från hjärtat i kontakt med sin själ.


"Det är kärleken som bär, och det är Gud", sade ärkebiskop Anders Wejryd i sitt doptal till prinsessan Estelle. Foto: Scanpix
Text och foto hämtat från www.svenskakyrkan.se

Om den kristna kyrkan idag förändrats till detta ödmjuka och positiva som talar om Gud på detta sätt, så är till och med jag villig att återvända till kyrkans värld. Nu har de börjat tala om Gud utan rädsla och med fokus på kärleken som den är. Jag har många gånger saknat att ha någon lokal att gå till som har ett överflöd av andlig energi. Jag har använt mig av naturen istället men det skulle vara skönt att kunna gå någonstans inomhus och känna Guds närvaro, känna kärleken och de höga underbara energierna kanaliserade på ställe där människor förenas av kärlek. Kyrkan har en stor och viktig funktion att fylla om man använder sig av och talar om kärlekskraften på rätt sätt och jag håller alla tummar för att det är det som nu sker.

Jag ser magi överallt i min värld just nu. Det sker så otroligt mycket förändringar och läkning på så  många plan, att man nästan inte tror att det är sant. Det är helt fantastiskt! Börja se dig omkring, observera din omvärld och ta del av allt det underbara som händer med oss människor nu. Kärleken och healingen går från människa till människa, från land till land och den sprider sig fort. Vilken enorm gåva att få leva under denna era när vi nu vänder oss från rädslan, mot kärleken.

Ljus och kärlek!   /Ulrica
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar