© Ulrica Sundqvist (fotograf Johan Gunséus, Umeå, www.gunseus.com)

fredag 6 januari 2012

Dagens budskap och vägledning

Order från högsta ort att börja förmedla de insikter som de ljusa och kärleksfulla energierna skickar till mig. Vet inte riktigt än, vad jag för egen del skall kalla dem, utan att de pratar från ljuset och kärleken som vill alla är skapta ur.

Idag vill de att jag ska prata om den andliga och personliga utvecklingen som människan ska göra för att frigöra sig och närma sig ljuset och kärleken igen.
En sådan utveckling är inte lätt, då det kräver uthållighet, mod och en massa tillit. När vi börjar arbeta med oss själva och öppna upp oss för att ta itu med våra liv och skapa förändringar som ska leda till att vi blir lyckligare, får en bättre psykisk och fysisk hälsa, få igång vår kreativitet och passion och skapa självförverkligande i vårt liv, så går det inte så lätt till en början. Man kan se det som en nedåtgående spiral som först skall stanna upp, för att sedan sakta men säkert börja vända och snurra i en uppåtgående riktning.
När vi börjar arbeta med oss själva och öppnar upp oss för förändring, kommer de flesta av oss tvingas möta alla blockeringar, stagnationer och rädslor som vi har med oss från tidigare liv och det liv som vi lever nu. Beroende på hur snabb processen är, så kommer svårigheterna att drabba oss olika mycket. Har man en snabb process där man självmant pushar processen framåt kan det bli lite tuffare, mot om går mer sakta fram och tar ett steg i sänder och låter läkningen ta den tid den behöver mellan varje förändring.

Därför vill krafterna från ljuset och kärleken att jag ska poängtera att när du startar upp din förändringsprocess så räkna med att du kommer att få möta dig själv och ditt karma och det som hindrar dig att utvecklas och bli ditt sanna jag. Du kommer att förstå efter att du gått igenom allt skillnaden mellan att vara en människa fylld med skuld, rädsla och blockeringar och vara den människa som det gudomliga skapade. Den gudomliga människa du är bortom all rädsla och traumatiska upplevelser, är fri, fylld av kärlek, utan oro och bekymmer och har fullständig tillit till att allt som sker i ens liv, är till för att man ska kunna utvecklas och frigöra sig och att det bara kommer att komma gott utav det hela.

När du öppnar upp och börjar stanna upp den nedåtgående spiralen, gör det med kraft medveten om att det krävs hela din styrka och uthållighet. När svårigheterna kommer till dig, öppna upp dig och fundera vad ska jag lära mig av detta, vad visar livet mig genom det här, vad är det jag behöver förändra hos mig själv för att detta inte skall komma tillbaka till mig igen. Känn tacksamhet och skicka healing och kärlek till situationen och dig själv.
VIKTIGAST AV ALLT!  Be om hjälp. Be krafterna ovan hjälpa dig, be moder jord hjälpa dig, be dina förfäder, änglar, vägledare hjälpa dig, be dina medmänniskor hjälpa dig, be från botten av ditt hjärta att de visar dig vägen hur du ska läka och hela och frigöra dig från denna situation och upplevelse. Be, be, be, be och be. När hjälpen kommer observera att den kom och glöm inte att känna tacksamhet i ditt hjärta och hela dig, så att tilliten och tilltron till dina hjälpare för varje dag stärks. Säg tack och fortsätt på livets resa.

För varje dag som går utöka ditt förråd av tacksamhet, notera vilka välsignelser du har i ditt liv och fokusera på dem. Kom ihåg prövningarna är till för din utveckling och att du ska växa. Gå igenom dem, återhämta dig och njut av allt det underbara du har i ditt liv som varje dag och efter varje prövning/läkning blir fler och fler. Det kommer att kännas som allt bara blir värre och inget blir bättre men som sagt ju mer du öppnar upp för läkning och förändring, så kommer de blockeringarna du bär på komma in i ditt liv och visa upp sig för dig och för alla dina sinnen, så du kan bli MEDVETEN om vad du bär på och som skapar dina problem, sorger, besvikelser, rädslor, konflikter, sjukdomar m m.

Välkommen på livets resa. Välkomna förändringen, välkomna livet! En dag kommer brytpunkten och alla tårar, allt jobb, all frustration och ilska kommer att ha varit värt det. En dag står du där och tagit dig igenom det värsta men har ett överflöd av kärlek, glädje, harmoni, balans, hälsa och framgång i ditt liv. Se dit och väx. Du är beskyddad, du har stöd, du behöver aldrig vara orolig, vi finns hos dig!.  LJUSET och KÄRLEKEN!

Bilden tillhör FB-sidan:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar